Hög nöjdhet med sommarjobben bland stadens unga

Åtta av tio unga är mycket nöjda med sitt sommarjobb inom Stockholms stad. Lika många arbetsgivare uppger att sommarjobbarna varit positiva för verksamheten.

Under sommaren 2016 anställdes 8 156 ungdomar mellan 16-19 för feriejobb inom stadens olika verksamheter. Arbetsmarknadsförvaltning har i en enkät frågat ungdomarna hur nöjda de var med sitt feriejobb, där de fått ge betyg på en femgradig skala. Enkäten visar att de unga till största del är nöjda med sitt feriearbete, 77 procent ger jobbet betyget fyra eller fem. Det här visar att vi kan erbjuda fler ungdomar feriearbeten och fortfarande hålla hög kvalitet på de jobb som erbjuds. För många unga är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och det är viktigt för etableringen på arbetsmarknaden att få erfarenheter och referenser.

Att så många unga som möjligt skulle kunna erbjudas sommarjobb inom staden var ett viktigt vallöfte från Socialdemokraterna. Sedan valet 2014 har den styrande majoriteten satsat 30 miljoner mer på sommarjobben och kunnat erbjuda 2000 fler platser än vid Alliansens sista sommar vid makten. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att ta fram arbetsplatser och de unga har erbjudits jobb inom bland annat barnomsorg, utomhusskötsel, äldrevård och städning. Även arbetsgivarna har fått utvärdera huruvida ungdomarnas insatser varit positiva för verksamheten. Åtta av tio arbetsgivare instämmer helt eller till stor del i påståendet ”Sommarjobbarna har tillfört något positivt till verksamheten”.

kwasi-brown

Det är viktigt för vår majoritet att det finns en bredd i utbudet av feriejobb, så att unga tidigt kan testa på något de tror kan passa dem. Under den dryga tvåårsperiod som vår majoritet styrt Stockholm har ungdomsarbetslösheten gått ner med en tredjedel, vilket är oerhört glädjande. Det beror både på ett bra konjunkturläge och på vår aktiva politik för fler jobb. Men jag är inte nöjd förrän ingen ung lämnas utanför.

I stadens arbete med sommarjobben identifieras vissa utsatta grupper som prioriteras till platserna. Där ingår bland annat unga som avbrutit gymnasiestudier och unga med funktionsnedsättning. I de prioriterade grupperna, som i år var 1 022 personer, har i princip alla erbjudits sommarjobb. Stadens har också samarbetat med föreningen Stockholm Open där unga från ytterstadsområden fått arbeta på kommunikationsbyråer. Sommarjobb med språkstöd för ensamkommande flyktingungdomar har varit en särskild satsning i årets palett av feriearbeten, såväl som möjligheten att driva sommarlovsföretag i samarbete med Stockholm Business Region.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad