Den dolda potentialen

Ni har väl inte missat senaste rapporten från Kommissionen för ett Socialt hållbart Stockholm?

I början av året berättade SVT Stockholm om 19-åriga Amanda som hoppat av gymnasiet. Via stadens uppsökande arbete ska hon nu söka till folkhögskola. Amanda säger i intervjun att hon kände sig sedd genom kontakten staden tog, då det kan vara ett stort steg att själv ta kontakten i den situation hon då var i.

Vad som händer när samhället misslyckas med att fånga upp unga personer i sysslolöshet märks tyvärr alltför tydligt i Stockholm. Trots en väldigt positiv utveckling på arbetsmarknaden i vår stad och med en ungdomsarbetslöshet som gått ned med över en tredjedel under första halvan av den här mandatperioden, så får inte alla del av utvecklingen. Två grupper av unga är särskilt benägna att inte klara gymnasiet och hamna i arbetslöshet. Det handlar dels nyanlända och dels om unga med funktionsnedsättning. Vi får inte svika dessa grupper utan ska istället sätta in rätt åtgärder. Vare sig det handlar om bristyrkesutbildningar, kontakt mellan arbetsliv och skola, tätare handläggarkontakt, särskilda anställningsstöd och sociala klausuler när staden upphandlar, så måste vi våga prioritera för att fånga upp de unga som bäst behöver det.

Rapporten ”Dold potential” visar visserligen på en skrämmande bild. Minst 16 000 unga i Stockholm varken arbetar eller studerar, och det skiljer sig väldigt mycket mellan stadsdelarna. Siffran är sju gånger högre i Rinkeby jämfört med Äppelviken i Bromma. Det är inte acceptabelt att vi har så många unga som inte har möjlighet att försörja sig. Vi måste prioritera arbetet högt och ta vara på den potential vi har. För det är just det som det handlar om, dold potential.

Från vår sida arbetar vi aktivt med uppsökande arbete för att hitta unga som behöver samhällets insatser. Vi har erbjudit 10 000 unga stockholmare chansen att sommarjobba inom staden förra året. Vi har öppnat två nya jobbtorg riktade specifikt mot unga. Vi har tagit en handlingsplan för unga gymnasieavhoppare.

Som ordförande för den politiska referensgruppen till hållbarhetskommissionen vill jag rikta en stor eloge till de inblandade i framtagande av den här rapporten. Utan detta gedigna faktaunderlag med konstruktiva åtgärdsförslag skulle det vara så mycket svårare för mig som politiker att ta ställning till vilka insatser som bör prioriteras. Arbetet för att få fler unga ut i arbetslivet fortsätter och personer som Amanda inspirerar till att fortsätta arbeta hårt för att uppnå målet om att i Stockholm ska ingen ung lämnas utanför.

Samtliga rapporter går att läsa i sin helhet här

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad