Alla ungas potential

I senaste numret av tidningen Afasi intervjuas jag kring hur vi kan arbeta för att få in fler unga med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Det här är en grupp som ofta glöms bort i debatten om arbetslöshet, och som i många fall far illa och blir isolerade i hemmet.

Rapporten Dold potential som jag tidigare nämnt visar att unga med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att de i lägre grad fullföljer gymnasiet. Vid 30 års ålder hade knappt 40 procent av personer med aktivitetsersättning trätt in på arbetsmarknaden. Motsvarande andel för stockholmare generellt är närmare 90 procent. Dessutom uppger många personer med nedsatt arbetsförmåga att de blivit diskriminerade på arbetsmarknaden.

Vi måste se till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för den här målgruppen och staden har idag öronmärkta sommarjobb och kommunala visstidsanställningar, de s.k. Stockholmsjobben. Dessa insatser bidrar till ökad arbetslivserfarenhet och utvidgat kontaktnät, två viktiga komponenter för ett framtida jobb. Vi har också startat upp två nya jobbtorg som enbart inriktar sig på unga personer. Men för att lyckas fullt ut är det viktigt att vi når den här gruppen. Därför är vårt utökade uppsökande arbete med ambulerande studie- och yrkesvägledare väldigt viktigt just nu. Vi har mycket kvar att göra men genom det uppsökande arbetet och att vi skapar fler möjligheter för personer att få en fullgjord gymnasieutbildning så tror jag att vi kan bryta denna oroande trend.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad