Idrottsmiljon till öppen verksamhet

Flertalet av stadens idrottsföreningar visar hur idrott kan vara så mycket mer än flås, svett och styrka. Idrotten har en fantastisk möjlighet att skapa gemenskap, tillit, samarbetsförmåga och har många gånger en viktig social roll i samhället.

En av de föreningarna är Djurgårdens IF och projektet Djurgårdsandan. I förra veckan beslutade vi i idrottsnämnden att bevilja de fortsatt stöd om totalt 996 000 kr för deras verksamhet med drive-in fotboll i Järvaområdet. Målet med drive in-fotbollen har varit att minska sociala spänningar och öka den lokala tryggheten. Idrott, i det här fallet fotboll, har varit metoden.

Drive in-fotbollen finns idag i Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista. Det är en öppen verksamhet där alla alltid är välkomna, men det avsätts också tid som enbart är till för flickor som vill spela. En genomsnittlig vecka besöker cirka 600 ungdomar drive in-fotbollen i länet vilket visar att det är en populär och uppskattad verksamhet.

Djurgårdsandans fotbollssatsningar är en bra metod för att erbjuda meningsfull sysselsättning för unga de tider då otryggheten varit som störst. Det är glädjande att vi kan fortsätta stödja och fördjupa det arbetet så att fler barn och unga får möjlighet att idrotta och finna gemenskap.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad