Sysselsättningsgraden är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU

I samband med regeringens presentation av vårbudgeten konstaterades att sysselsättningsgraden slår nya rekord. Antalet arbetslösa personer minskar för varje år och prognosen ser fortsatt positiv ut. Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU!

I Stockholm ser vi samma positiva utveckling där ungdomsarbetslösheten i vissa stadsdelar har halverats.

När den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholm tillträdde efter valet 2014 ändrade vi fokus på arbetsmarknadspolitiken. Vi vet att vi behöver en politik som rustar människor för en modern arbetsmarknad. Där vi skapar möjligheter för vidareutbildning och omskolning för att vi vet att det är det enda hållbara.

Under alliansen tid vid makten försvårade de  för personer som ville utbilda sig. Deras komvuxpolitik i Stockholm stängde dörrarna till vuxenutbildning för de som ville komplettera färdiga gymnasiebetyg. De prioriterade skattesänkningar framför att exempelvis bygga ut yrkesvux, vilket stängde dörrarna för många som sökte utbildningar.

Den nuvarande majoriteten väljer istället att investera i kunskap oavsett om det handlar om utbildning eller arbete och idag får alla som är behöriga en plats på Komvux. Vi har dessutom sett till att anställa fler i Stockholmsjobb och kommunala sommarjobb.

Att nyanländas kunskaper tas tillvara är en viktig byggsten på en fungerande arbetsmarknad. Genom att också erbjuda SFI kombinerat med en yrkesutbildning underlättar vi för många nya stockholmare att snabbt få ett arbete.

I går hade jag äran att dela ut examensnålar till 41 nyblivna undersköterskor som deltagit i vår satsning Järvapiloterna. Nyanlända eller personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, utbildas under ett år i svenska språket och ett specifikt yrke, i det här fallet undersköterska. Hela 85 procent hade ett påskrivet anställningsavtal när utbildningen avslutades!

Jag vet att de här nyexaminerade undersköterskorna kommer att göra stor skillnad för människor som behöver det, på våra äldreboenden, inom hemtjänsten och på andra vårdinrättningar. Mycket arbetsplatsförlagd tid tillsammans med en yrkesutbildning gör Järvapiloterna till ett föredöme och det har varit en ära att få vara med på deras ceremoni.

Den positiva utvecklingen vi ser på Sveriges och Stockholms arbetsmarknad just nu beror inte enbart på god konjunktur. Det handlar om politisk vilja. Att våga satsa på matchningen mellan arbetsgivarna och de arbetssökande. För det finns tydliga skillnader mellan socialdemokratisk och borgerlig politik, och det vi ser nu är resultatet av en politik som tror på varje individ: fler personer i sysselsättning och en stadigt sjunkande arbetslöshet.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad