Tummen upp för regeringens satsning på idrott

I januari var jag lite frustrerad. Frustrerad på regeringen. Frustrerad över att de inte öppnade upp för fler idrottstimmar i skolan. Så jag skrev då denna debattartikel om hur vi måste ge alla barn samma chans till rörelse och motion. En uppmaning till Gustaf Fridolin och regeringen att se till så att daglig fysisk aktivitet blev verklighet.

Som idrottsborgarråd har jag sneglat en del på Malmö och deras projekt med Brunkeflomodellen där elever har fysisk aktivitet varje dag. Resultaten från Malmö och flera andra viktiga forskningsrapporter bekräftar det vi redan vet. Vikten av daglig rörelse och motion. Vi vet att idrott stärker individens välmående såväl som samhällets gemensamma folkhälsa.

Jag välkomnar därför regeringens satsning på att utöka idrottsundervisningen med 100 timmar. Det visar att vi har en regering som  förstår idrottens betydelse för individen.

Om vi dessutom kan stärka möjligheterna för idrottsföreningar att möta barn och unga i skolan och på fritidshemmen då har vi kommit en bra bit på vägen att sänka trösklarna  för många barn att delta i idrottsaktiviteter. För att satsa på idrott är en vinst både för den enskilda och för samhället.

Kyligt väder men glädjefylld vecka

Veckan har varit blåsig och kall. Snöflingorna har vid ett flertal tillfällen gjort oss påminda om att inte ta våren för given. Jag kommer rent vädermässigt att snabbt lägga denna vecka bakom mig. Men! Som en positiv och varm ljusglimt avslutar jag denna vecka med att blicka tillbaka på veckans alla invigningar. Jag inledde veckan i måndags med att åka till Vällingby för att inviga Grimstahallen. Omgiven av Grimstasskolans elever så genomförde vi gemensamt den officiella invigningen av hallen. Ett efterlängtat tillskott för områdets föreningsliv som också kommer kunna nyttja hallen på eftermiddagar och kvällar.

Det bar i torsdags vidare till Gärdesskolan. Där hade jag äran att tillsammans med de eleverna inviga den nya konstgräsplanen. Även den tillgänglig för så väl föreningsliv som skolans elever. Där emellan hann jag dessutom med en sväng till strömmen för att släppa ut 10.000 öringar. Detta för att öka möjligheterna att fiska mitt i stan, men också för att uppmärksamma vikten av ett hållbart fiske.

Våren har aldrig varit mer efterlängtad än nu. Till dess bjuder jag på dessa bilder då vi skapar bättre förutsättningar för stadens idrottsliv.

(Rubrikbilden är tagen av Fortum)

Tillsammans skapar vi fler möjligheter

Jag välkomnar arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besked om nya åtgärder för arbetsförmedlingens verksamhet.

Beskeden innebär bland annat att kommunerna framöver kommer att ha en större delaktighet i arbetsförmedlingens insatser samt att arbetsförmedlingen i större utsträckning kommer att lokaliseras till områden med större utmaningar, vilket vi i Stockholm vet ger positiva resultat. I Stockholm har vi den senaste tiden sett både minskad ungdomsarbetslöshet och minskade grupper i behov av ekonomiskt bistånd.

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i Stockholms yttre förorter minskar stadigt. Vi kan se att i exempelvis Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby blir trendbrottet extra tydligt i och med att Stadshuset fick ett nytt politiskt styre efter valet 2014. Det visar att en arbetsmarknadspolitik som tror på varje individs förmåga verkligen gör skillnad.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholm har bland annat satsat på fler så kallade Stockholmsjobb (kommunala visstidsanställningar) för personer som varit arbetslösa en längre tid. Även gällande antalet unga som erbjuds sommarjobb i kommunal regi har ambitionerna höjts rejält, över 10 000 unga stockholmare har erbjudits sommarjobb de senaste åren.

När vi nu ser att exempelvis ungdomsarbetslösheten gått ner kraftigt de senaste två åren är det extra glädjande att den utvecklingen även når våra ytterstadsområden. Det räcker inte att det går bra för Stockholm generellt, vi måste säkerställa att utvecklingen når stadsdelar med större utmaningar och det arbetet pågår oförtrutet.

Jobbtorgens arbete har varit en förutsättning för denna positiva utveckling. Och i exempelvis Skärholmen, där Jobbtorget har kompletterats med ett särskilt Jobbtorg  för unga  och man har ett nära samarbete med såväl civilsamhälle som Arbetsförmedlingen ser vi än tydligare positiva effekter och minskad arbetslöshet.

Stockholm är i en högkonjunktur men det är också tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ger effekt. Nu står vi redo att möta upp myndigheten och fortsätta med detta viktiga arbete.

För att alla ska få chansen till egen försörjning måste samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen bli bättre för de som står allra längst ifrån ett arbete. Tillsammans kan vi med en aktiv arbetsmarknadspolitik öka sysselsättningen över hela staden!