Tillsammans skapar vi fler möjligheter

Jag välkomnar arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besked om nya åtgärder för arbetsförmedlingens verksamhet.

Beskeden innebär bland annat att kommunerna framöver kommer att ha en större delaktighet i arbetsförmedlingens insatser samt att arbetsförmedlingen i större utsträckning kommer att lokaliseras till områden med större utmaningar, vilket vi i Stockholm vet ger positiva resultat. I Stockholm har vi den senaste tiden sett både minskad ungdomsarbetslöshet och minskade grupper i behov av ekonomiskt bistånd.

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i Stockholms yttre förorter minskar stadigt. Vi kan se att i exempelvis Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby blir trendbrottet extra tydligt i och med att Stadshuset fick ett nytt politiskt styre efter valet 2014. Det visar att en arbetsmarknadspolitik som tror på varje individs förmåga verkligen gör skillnad.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholm har bland annat satsat på fler så kallade Stockholmsjobb (kommunala visstidsanställningar) för personer som varit arbetslösa en längre tid. Även gällande antalet unga som erbjuds sommarjobb i kommunal regi har ambitionerna höjts rejält, över 10 000 unga stockholmare har erbjudits sommarjobb de senaste åren.

När vi nu ser att exempelvis ungdomsarbetslösheten gått ner kraftigt de senaste två åren är det extra glädjande att den utvecklingen även når våra ytterstadsområden. Det räcker inte att det går bra för Stockholm generellt, vi måste säkerställa att utvecklingen når stadsdelar med större utmaningar och det arbetet pågår oförtrutet.

Jobbtorgens arbete har varit en förutsättning för denna positiva utveckling. Och i exempelvis Skärholmen, där Jobbtorget har kompletterats med ett särskilt Jobbtorg  för unga  och man har ett nära samarbete med såväl civilsamhälle som Arbetsförmedlingen ser vi än tydligare positiva effekter och minskad arbetslöshet.

Stockholm är i en högkonjunktur men det är också tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ger effekt. Nu står vi redo att möta upp myndigheten och fortsätta med detta viktiga arbete.

För att alla ska få chansen till egen försörjning måste samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen bli bättre för de som står allra längst ifrån ett arbete. Tillsammans kan vi med en aktiv arbetsmarknadspolitik öka sysselsättningen över hela staden!

 

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad