En urstark arbetsmarknad för alla

Här om dagen när jag satt och lyssnade på Sveriges radio dök det här  inslaget upp vilket påminde mig om vilken stark arbetsmarknad Sverige har idag. Nationellt spår arbetsförmedlingen att sysselsättningen fortsatt kommer att stiga och arbetslösheten minska under det här året. Dessutom ser det ut som att gapet mellan inrikes födda och utrikes födda kommer att minska!

I Stockholm har vi arbetat hårt med att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, för att minska arbetslösheten. Genom en stark konjunktur tillsammans med våra stora satsningar på bland annat vuxenutbildningen, traineejobb, Stockholmsjobb och sommarjobb har vi lyckats få ner arbetslösheten på nivåer den inte varit på sedan innan finanskrisen 2008.

Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har under den här mandatperioden minskat, framförallt på Järvafältet och genom våra satsningar på Stockholms unga har ungdomsarbetslösheten också minskat kraftigt. På bara tre år har ungdomsarbetslösheten på Järva gått ner med hela 25 procent!

Det räcker inte att det går bra för Stockholm generellt, vi politiker måste säkerställa att utvecklingen når stadsdelar med större utmaningar och det arbetet pågår oförtrutet. Då jag själv är uppvuxen i Tensta känner jag varmt för hela Järvaområdet och jag har under min tid i stadshuset besökt området regelbundet för att delta i möten och medborgardialoger om hur vi kan utveckla staden så att tudelningen minskar och jämlikheten ökar. För vi socialdemokrater vet att jämlika samhällen är bättre samhällen.

 

Detta kommer vi bland annat att diskutera på söndag när jag besöker Järva politikervecka för att sitta i en politikerpanel. Ämnet är integration och mediebilden av utsatta områden. Debatten börjar kl. 17.00, är på Spånga IP och jag hoppas vi ses då!

Ett samlat grepp om unga utanför

Om någon råkar ha missat denna nyhet (exempelvis för att ni var lediga på Kristi Himmelsfärd och inte hade full koll på medierna då den publicerades) om att vi tagit ett nytt program för att bryta ungas utanförskap i Stockholm så kommer här en länk för lite fredagsläsning.

I mitt Stockholm får vi aldrig ge upp om unga personer, varken de som brukar kallas hemmasittare eller de som hamnat snett. Ingen ung ska behöva börja sitt vuxenliv utanför, det är en av mina viktigaste politiska prioriteringar. Att arbeta eller studera är så mycket mer än att ha en sysselsättning på dagarna. Det innebär chansen till självständighet och egen försörjning. Det innebär chansen att växa som person och få ett socialt sammanhang.

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att ungdomsarbetslösheten gått ner med ungefär en tredjedel. Den glädjande trenden har även nått mer socioekonomiskt utsatta delar av staden. Arbetet med unga utanför kommer alltid vara aktuellt och programmet är en viktig del för fortsättningen.

Våra ambitioner är höga, för ingenting annat duger i ett Stockholm för alla.

Trevlig helg!