Mirja Räihä: Jämlik fritid, bättre framtid

Idag presenterar Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm sin senaste rapport Jämlik fritid, bättre framtid- Om unga stockholmares fritidsvillkor. Rapporten analyserar förutsättningarna för en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Stockholms stad och är en viktig rapport för oss och mig som idrottsborgarråd.

Vi vet att en aktiv fritid kan bidra till en positiv hälsoutveckling och idrottsföreningar är den offentligt subventionerade aktivitet som når flest barn och unga. Föreningarna är en viktig del av samhället och idrotten är unik i sin möjlighet att med enkla medel bidra till förbättrade studieresultat och skapa samhörighet och gemenskap för den enskilda individen.

Tyvärr så ser vi också att deltagandet i föreningslivet skiljer sig stort mellan pojkar och flickor. På samma sätt är barn i högre socioekonomiska grupper, barn med goda skolbetyg samt barn födda inom landet och med föräldrar födda i Sverige mer aktiva i idrottsföreningar än andra barn. Därför har vi inom idrottspolitiken våra prioriterade målgrupper; tonårsflickor, unga med funktionsnedsättning och unga i socioekonomiskt svaga områden.

Vi har fått igenom en bra idrottsbudget även för nästa år. Vi fortsätter det arbete vi påbörjat med att göra Stockholm till en idrottsstad för alla. För fjärde året i rad levererar den här majoriteten en budget med tydliga idrottssatsningar.

Vi har bland annat avsatt medel för att fler skolidrottshallar ska hållas öppna på lov. Detta för att skapa aktiviteter för ungdomar som är hemma på sommarloven. Våra idrottskoordinatorer kommer också fortsätta sitt arbete med att främja flickors idrottande.

Genom våra satsningar på det jämlika idrottandet och att få fler att idrotta i ytterstaden ökar vi tillgången till idrott och den fysiska aktiviteten. Det är det rapporten fastslår och det är så vi bygger en stad som håller samman. En jämlik fritid skapar en bättre framtid.

Alla rapporter från kommissionen går att finna här:

Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd

Mirja Räihä: Där idrotten tar plats

När vi vann valet för drygt tre år sedan så tillsatte vi en extra miljard för idrottsinvesteringar för vi såg och ville förändra den idrottsbrist som Stockholm hade. Det innebar att vi fördubblade idrottsinvesteringarna i samband med att vi tog över styret i staden. Det var och är ett tydligt ställningstagande från den här majoriteten. En markering för att visa att vi prioriterar idrottsbyggandet.

Förutom att vi nu har färdigställt fyra nya fullstora hallar, som ger nästan 9000 barn nya möjligheter till idrott har vi anlagt 21 konstgräsplaner vid årets slut och planerar ytterligare sex stycken under 2018. De färdigställda hallarna kan ni spana in i Sätra, Vinterviken, Hässelby, och Grimsta. Fantastiska tillskott för föreningslivet i de områdena.

Jag vill också tipsa om dessa platser. Det är nämligen här de nästkommande idrottshallarna kommer att placeras:

Hjorthagen

Älvsjö (dubbelhall)

Mälarhöjden (gymnastikhall)

Västberga

Norrmalm, Rödabergsskolan

Jag ser fram emot att få ta del av uppbyggandet av dessa och hoppas få närvara när de så småningom invigs och fylls av idrottande barn och unga. Utöver de ovan nämnda har vi dessutom börjat utreda ytterligare sex nya idrottshallar. Arbetet går framåt, och utan den tillsatta idrottsmiljarden hade vi inte varit i närheten av att ha så många planerade idrottsytor som vi idag har.

Att bygga i kapp är tyvärr ingen quick fix, men jag kan med stolthet säga att vi bygger och planerar för fler idrottshallar och fotbollsplaner för att fortsätta arbetet med att bygga ikapp.

Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd