Mirja Räihä: Jämlik fritid, bättre framtid

Idag presenterar Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm sin senaste rapport Jämlik fritid, bättre framtid- Om unga stockholmares fritidsvillkor. Rapporten analyserar förutsättningarna för en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Stockholms stad och är en viktig rapport för oss och mig som idrottsborgarråd.

Vi vet att en aktiv fritid kan bidra till en positiv hälsoutveckling och idrottsföreningar är den offentligt subventionerade aktivitet som når flest barn och unga. Föreningarna är en viktig del av samhället och idrotten är unik i sin möjlighet att med enkla medel bidra till förbättrade studieresultat och skapa samhörighet och gemenskap för den enskilda individen.

Tyvärr så ser vi också att deltagandet i föreningslivet skiljer sig stort mellan pojkar och flickor. På samma sätt är barn i högre socioekonomiska grupper, barn med goda skolbetyg samt barn födda inom landet och med föräldrar födda i Sverige mer aktiva i idrottsföreningar än andra barn. Därför har vi inom idrottspolitiken våra prioriterade målgrupper; tonårsflickor, unga med funktionsnedsättning och unga i socioekonomiskt svaga områden.

Vi har fått igenom en bra idrottsbudget även för nästa år. Vi fortsätter det arbete vi påbörjat med att göra Stockholm till en idrottsstad för alla. För fjärde året i rad levererar den här majoriteten en budget med tydliga idrottssatsningar.

Vi har bland annat avsatt medel för att fler skolidrottshallar ska hållas öppna på lov. Detta för att skapa aktiviteter för ungdomar som är hemma på sommarloven. Våra idrottskoordinatorer kommer också fortsätta sitt arbete med att främja flickors idrottande.

Genom våra satsningar på det jämlika idrottandet och att få fler att idrotta i ytterstaden ökar vi tillgången till idrott och den fysiska aktiviteten. Det är det rapporten fastslår och det är så vi bygger en stad som håller samman. En jämlik fritid skapar en bättre framtid.

Alla rapporter från kommissionen går att finna här:

Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd

Publicerat av

emiliabjuggren

Oppositionsborgarråd i Stockholm