Mirja Räihä: Idag klubbar vi budget

Andra och sista dagen vi debatterar 2018 års budget. Nästa år går vi vidare, styr staden med ytterligare en budget där fokus ligger på jämlikhet och jämställdhet. En budget för alla stockholmare.

Så, hur ser då läget ut efter tre år av en rödgrönrosa majoritet i Stockholm? Jo, arbetslösheten har sjunkit. Jobbtillväxten är hög. Antalet personer som är i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har sjunkit kraftigt. Arbetslösheten bland unga har minskat med 30 procent under tiden den socialdemokratiskt ledda majoriteten styrt staden. Vi gör riktade satsningar där de behövs som mest: för nyanlända, kortutbildade och kvinnor långt från arbetsmarknaden. Vi fortsätter satsa för att ingen unga ska vara utanför. Som alternativ till vår budget ser vi en brokig opposition där tre partier skär ner mångmiljonbelopp på arbetsmarknadspolitiken. Det gynnar inte de som idag står långt från arbetsmarknaden. Politik gör skillnad.

Vi fortsätter också det arbete vi påbörjat med att göra Stockholm till en idrottsstad för alla. I staden har vi runt 500 föreningar. Vi har ett rikt idrottsliv och det vill vi värna. Alliansen däremot, sänker skatterna i staden istället för att satsa på ett Stockholm för alla. På idrotten skär Kristdemokraterna ner med 45 mnkr och moderaterna lägger fram ett budgetförslag  26,5 mnkr lägre än vår budget. Det skulle påverka stadens idrottsrörelse. Främst skulle det slå hårt mot föreningslivet i staden, men även unga tjejer och killar i ytterstaden. För fjärde året i rad levererar majoriteten en budget med tydliga idrottssatsningar. Vi öppnar idrottshallar för att öka tillgången till idrotten och  sänker simskoleavgifter för att öka simkunnigheten redan i tidig ålder.  Återigen, politik gör skillnad.

Bifall till 2018 års budget!

Mirja Räihä, vikarierande arbetsmarknads- och idrottsborgarråd

Publicerat av

emiliabjuggren

Oppositionsborgarråd i Stockholm