Stockholm som filmstad

Det går bra för Stockholm på många sätt. Vi har minskat arbetslösheten, ökat skolinvesteringarna och vi bygger bostäder som aldrig förr. Allt för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i. Men, för att en stad ska bli ett samhälle behövs det även satsningar på områden som idrott och kultur. Det berikar Stockholm och bidrar till mer en levande stad. I Stockholm har vi sedan valet 2014 gjort stora filmsatsningar. Under 2017 satsade vi nära 12 miljoner kronor på biografer, filmfestivaler med mera. En dubblering jämfört med före valet 2014.

Genom en egen filmfond ska Stockholms stad locka fler filminspelningar och uppmuntra fler Stockholmsskildringar på film och inför 2018 satsar vi ytterligare 10 miljoner kronor på film i huvudstadenHär har Stockholm gjort en stor förändring. För tre år sedan ansågs det omöjligt att spela in film och tv-serier i Stockholm. Idag ser vi att staden återigen etablerar sig som en seriös aktör och region för film.

Genom Film Capital Stockholm har staden aktivt bidragit till att möjliggöra drygt 25 filmer. Bland filmer fonden investerat i märks exempelvis Suzanne Ostens hyllade Mamman, Flickan och Demonerna, dokumentären om Silvana Imam, All inclusive och festivalaktuella Euphoria, med regissören Lisa Langseth och oscarsbelönade Alicia Vikander.

Stockholm ska ha ett levande kulturliv och filmfestivaler är ett fantastiskt sätt att göra kulturen tillgänglig. Från de större och välkända som Stockholms internationella filmfestival och Tempo dokumentärfilmfestival till mindre men växande så som Stockholms feministiska filmfestival.

För att öka mångfalden har staden också varit med och etablerat ett nytt komplement till stadens biografutbud som annars domineras av de större aktörerna.  Jag ser framförallt fram emot att få besöka Klarabiografen som Kulturhuset nu återtagit driften av samt den nya lokala biografen i Skärholmen som stadsteatern öppnade under 2017. Håll även utkik efter Bio Capitols återöppnande där staden varit en bidragande part.

Som kulturborgarråd ser jag fram emot ett inspirerande och fullspäckat filmår!

Mirja Räihä: Idag klubbar vi budget

Andra och sista dagen vi debatterar 2018 års budget. Nästa år går vi vidare, styr staden med ytterligare en budget där fokus ligger på jämlikhet och jämställdhet. En budget för alla stockholmare.

Så, hur ser då läget ut efter tre år av en rödgrönrosa majoritet i Stockholm? Jo, arbetslösheten har sjunkit. Jobbtillväxten är hög. Antalet personer som är i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har sjunkit kraftigt. Arbetslösheten bland unga har minskat med 30 procent under tiden den socialdemokratiskt ledda majoriteten styrt staden. Vi gör riktade satsningar där de behövs som mest: för nyanlända, kortutbildade och kvinnor långt från arbetsmarknaden. Vi fortsätter satsa för att ingen unga ska vara utanför. Som alternativ till vår budget ser vi en brokig opposition där tre partier skär ner mångmiljonbelopp på arbetsmarknadspolitiken. Det gynnar inte de som idag står långt från arbetsmarknaden. Politik gör skillnad.

Vi fortsätter också det arbete vi påbörjat med att göra Stockholm till en idrottsstad för alla. I staden har vi runt 500 föreningar. Vi har ett rikt idrottsliv och det vill vi värna. Alliansen däremot, sänker skatterna i staden istället för att satsa på ett Stockholm för alla. På idrotten skär Kristdemokraterna ner med 45 mnkr och moderaterna lägger fram ett budgetförslag  26,5 mnkr lägre än vår budget. Det skulle påverka stadens idrottsrörelse. Främst skulle det slå hårt mot föreningslivet i staden, men även unga tjejer och killar i ytterstaden. För fjärde året i rad levererar majoriteten en budget med tydliga idrottssatsningar. Vi öppnar idrottshallar för att öka tillgången till idrotten och  sänker simskoleavgifter för att öka simkunnigheten redan i tidig ålder.  Återigen, politik gör skillnad.

Bifall till 2018 års budget!

Mirja Räihä, vikarierande arbetsmarknads- och idrottsborgarråd

Mirja Räihä: Jämlik fritid, bättre framtid

Idag presenterar Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm sin senaste rapport Jämlik fritid, bättre framtid- Om unga stockholmares fritidsvillkor. Rapporten analyserar förutsättningarna för en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Stockholms stad och är en viktig rapport för oss och mig som idrottsborgarråd.

Vi vet att en aktiv fritid kan bidra till en positiv hälsoutveckling och idrottsföreningar är den offentligt subventionerade aktivitet som når flest barn och unga. Föreningarna är en viktig del av samhället och idrotten är unik i sin möjlighet att med enkla medel bidra till förbättrade studieresultat och skapa samhörighet och gemenskap för den enskilda individen.

Tyvärr så ser vi också att deltagandet i föreningslivet skiljer sig stort mellan pojkar och flickor. På samma sätt är barn i högre socioekonomiska grupper, barn med goda skolbetyg samt barn födda inom landet och med föräldrar födda i Sverige mer aktiva i idrottsföreningar än andra barn. Därför har vi inom idrottspolitiken våra prioriterade målgrupper; tonårsflickor, unga med funktionsnedsättning och unga i socioekonomiskt svaga områden.

Vi har fått igenom en bra idrottsbudget även för nästa år. Vi fortsätter det arbete vi påbörjat med att göra Stockholm till en idrottsstad för alla. För fjärde året i rad levererar den här majoriteten en budget med tydliga idrottssatsningar.

Vi har bland annat avsatt medel för att fler skolidrottshallar ska hållas öppna på lov. Detta för att skapa aktiviteter för ungdomar som är hemma på sommarloven. Våra idrottskoordinatorer kommer också fortsätta sitt arbete med att främja flickors idrottande.

Genom våra satsningar på det jämlika idrottandet och att få fler att idrotta i ytterstaden ökar vi tillgången till idrott och den fysiska aktiviteten. Det är det rapporten fastslår och det är så vi bygger en stad som håller samman. En jämlik fritid skapar en bättre framtid.

Alla rapporter från kommissionen går att finna här:

Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd

Mirja Räihä: Där idrotten tar plats

När vi vann valet för drygt tre år sedan så tillsatte vi en extra miljard för idrottsinvesteringar för vi såg och ville förändra den idrottsbrist som Stockholm hade. Det innebar att vi fördubblade idrottsinvesteringarna i samband med att vi tog över styret i staden. Det var och är ett tydligt ställningstagande från den här majoriteten. En markering för att visa att vi prioriterar idrottsbyggandet.

Förutom att vi nu har färdigställt fyra nya fullstora hallar, som ger nästan 9000 barn nya möjligheter till idrott har vi anlagt 21 konstgräsplaner vid årets slut och planerar ytterligare sex stycken under 2018. De färdigställda hallarna kan ni spana in i Sätra, Vinterviken, Hässelby, och Grimsta. Fantastiska tillskott för föreningslivet i de områdena.

Jag vill också tipsa om dessa platser. Det är nämligen här de nästkommande idrottshallarna kommer att placeras:

Hjorthagen

Älvsjö (dubbelhall)

Mälarhöjden (gymnastikhall)

Västberga

Norrmalm, Rödabergsskolan

Jag ser fram emot att få ta del av uppbyggandet av dessa och hoppas få närvara när de så småningom invigs och fylls av idrottande barn och unga. Utöver de ovan nämnda har vi dessutom börjat utreda ytterligare sex nya idrottshallar. Arbetet går framåt, och utan den tillsatta idrottsmiljarden hade vi inte varit i närheten av att ha så många planerade idrottsytor som vi idag har.

Att bygga i kapp är tyvärr ingen quick fix, men jag kan med stolthet säga att vi bygger och planerar för fler idrottshallar och fotbollsplaner för att fortsätta arbetet med att bygga ikapp.

Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd