…medelinkomsten i innerstaden har ökat med 64% under de senaste decennierna?
Men bara ökat med 1% i vissa områden i ytterstaden. Vad tycker du om det?

Ta chansen och gör din röst hörd! Jag vill höra dina tankar om hur din stadsdel kan bli mer jämlik.

Forum för ett jämlikt Stockholm bjuder fram till sommaren in till flera öppna möten där jag vill träffa sig som stockholmare och höra om hur just du tycker att just din stadsdel kan bli mer jämlik.

Turnéplan
– uppdateras löpande

29 november Södermalm

14 december Enskede-Årsta-Vantör

26 januari Hässelby-Vällingby

4 februari Skärholmen

16 februari Rinkeby-Kista

16 mars Kungsholmen

31 maj Rinkeby